Zamyslenia na každý deň

Či teda žijeme, alebo umierame, patríme Pánovi. (Rim 14, 8b)

(Mikuláš Fejko) Aké krásne, tajomné, ba až dojemné vedieť, že patríme neustále, za každých okolností Bohu. Hoci žijeme vo svete, predsa svetu nepatríme, ale naše miesto je pri tom, ktorý nás miluje od stvorenia sveta. Apoštol Jakub hovorí: „Kto teda chce…

Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. (Lk 22, 40b)

(Mikuláš Fejko) Svätý Augustín hovorí: „Dobre vie žiť ten, kto sa vie dobre modliť. Modlitba je kľúč do neba: modlitba sa vznáša hore a Božie milosrdenstvo zostupuje k nám dole. Ako telo žije potravou, tak vnútorný človek žije modlitbami a rozhovorom…

Ale vy nie tak. Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník. (Lk 22, 26)

(Mikuláš Fejko) Byť prvý či posledný? Vyhrávať či prehrávať? Človek skôr túži po prvenstvách, víťazstvách, popredných miestach. Na tom by nebolo nič zlé. Ale ako to dosiahnuť? Presne tak isto, ako Ježiš Kristus, ktorý neprišiel na tento svet, aby sa dal…

Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. (Mt 25, 40)

(Mikuláš Fejko) Dnešné evanjelium nám ponúka obraz posledného súdu, pri ktorom Boh zasadne na svoj trón a bude rozhodovať o večnom bytí či nebytí človeka, o spáse, ktorú chce Boh dať každému. Teda pôjde o všetko. Prorok Malachiáš opisuje tento deň ako ten, „ktorý blčí…

Preto bdejte celý čas a modlite sa. (Lk 21, 36)

(Mikuláš Fejko) Sv. Vincent de Paul hovorí: „Nič nie je istejšie ako smrť a nič neistejšie ako hodina smrti.“ Aká veľká pravda o živote človeka. Každý z nás vie, že raz príde čas opustiť tento svet, no nikto nevie, kedy a za akých okolností to…

Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. (Mk 15, 5)

(Mikuláš Fejko) Ježiš Kristus stojí pred Pilátom a počúva nespravodlivú obžalobu na svoju osobu. Pilát sa čuduje a nechápe, že v takej ťažkej chvíli, keď sa rozhoduje o jeho živote, sa nebráni, nereaguje, ale je v pokoji a ticho. Aký zvláštny postoj?! Koľkokrát sme mohli aj my…

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi… (Mt 5, 16)

(Mikuláš Fejko) Prepodobný Simeon Nový teológ hovorí: „Všetky dobré skutky sú dobré, ale je potrebné, aby mali podobne ako (každé živé) telo i hlavu i nohy. I telu nemožno byť bez hlavy a bez nôh, podobne i dobrým skutkom. Nohami dobrých…

Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti. (Mk 11, 3b)

(Mikuláš Fejko) Obyčajné osliatko si Pán Ježiš vyberá, aby sediac na ňom vstúpil do Jeruzalema. Prichádza inak ako mocnári a králi tohto sveta. Prichádza ako kráľ pokory a lásky. Taký je náš Boh. Tak isto ako potreboval osliatko, potrebuje aj teba. Či to…

Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: „Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.“ A on im rozdelil majetok. (Lk 15, 11 – 12)

(Ján Rusnák) Keď sme sa ocitli v situácii márnotratného syna a obrátili sme sa chrbtom k Bohu, dovoľme Bohu v našom srdci vzbudiť si túžbu po Božom milosrdenstve. Božia láska chce zvíťaziť nad našou nerozumnosťou. Boh je odpúšťajúca láska. „Boh dokazuje…

Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. (Mk 12, 44)

(Ján Rusnák) V geste ženy je čosi z dôstojnosti, čosi, čo zbavuje odvahy súčasného človeka. Človeka konzumenta, ktorý by chcel len brať a nič nedať sám od seba. Slová „všetko obetovať“ dnes šokujú a prinajmenej udivujú. Človeka, ktorý sa dnes k…