Zamyslenia na každý deň

Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov! (Hebr 1, 1)

(Tomáš Haburaj) Už ste sa zoznámili s Bohom? Bohužiaľ, niekedy sa tvárime ako zbožní a dobrí, ale Boha vôbec nepoznáme. Zoznámiť sa s Bohom znamená vytvoriť s ním osobný vzťah. Počuť Boha, ako k nám hovorí v rôznych okolnostiach života. Len osobný vzťah s Bohom, nie formalizmus a obradníctvo,…

Nezamýšľaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý býva v bezpečí pri tebe. Nehádaj sa bezdôvodne s človekom, ak ti neurobil nič zlé. (Prís 3, 29 – 30)

(Tomáš Haburaj) „Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť.“ Tieto slová svätej Matky Terézie nás nútia k úvahe, či nie sme ľuďmi, ktorí úmyselne vyhľadávajú a vytvárajú konflikty. Srdce plné hnevu a neodpustenia je…

Boh pokoja nech je s vami všetkými. Amen. (Rim 15, 33)

(Tomáš Haburaj) Francúzsky maliar Gustáv Doré medzi mnohými biblickými obrazmi namaľoval aj rozchod staviteľov babylonskej veže. Opúšťajú stavbu a v skupinkách sa rozchádzajú so svojimi rodinami do rôznych končín sveta. Ale nelúčia sa priateľským stisnutím rúk. Na ich tvárach vidno hnev…

V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. (Gn 2, 2)

(Tomáš Haburaj) „Nemali na mňa čas, nevšímali si ma, moji rodičia riešia len sami seba.“ V ostatnom čase som tieto vety často počul od mladých ľudí, ktorí prežívali rôzne duchovné problémy. „Preto som to robil, aby si ma konečne všimli!“ Boh stvoril…

Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. (Rim 8, 14)

(Tomáš Haburaj) Keď do teplovzdušného balóna začneme vháňať horúci vzduch, najprv sa zdá, že to na balón ani nepôsobí. Až po chvíľke sa dajú tušiť jeho obrysy. Trvá to pomerne dlho, kým sa balón odlepí od zeme. No ešte stále treba…

Nech nik neklame sám seba! (1 Kor 3, 18)

(Tomáš Haburaj) Fjodor M. Dostojevský v Bratoch Karamazovcoch hovorí, že keď človek klame seba samého, hasne v ňom svetlo, vďaka ktorému je schopný rozoznať pravdu. Jeho duša slepne. A to následne spôsobuje stratu úcty k sebe i k druhým. A…

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. (Mt 6, 14)

(Mikuláš Fejko) Dnes stojíme na prahu obdobia Veľkého pôstu, ktorý nám Boh ponúka ako prípravu na sviatky Paschy. Možno sa aj dnes mnohí zamýšľame nad tým, čo všetko by sme mali urobiť, aby tento pôstny čas bol požehnaný a prospešný pre našu dušu.…

A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. (Mt 6, 6b)

(Mikuláš Fejko) Komu sa chceš páčiť? Ľuďom či Bohu? Ak sa chceš páčiť ľuďom a všetko vo svojom živote robíš len pre ľudskú slávu, čakaj odmenu od ľudí. Ak sa však chceš páčiť Bohu a všetko robíš na jeho slávu, čakaj odmenu od…

Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka.“ (Jn 19, 27a)

(Mikuláš Fejko) Keď Pán Ježiš zomiera na kríži, myslí na človeka. Učeníkovi, ktorého miloval, a cez neho aj všetkým nám, zanecháva a dáva jeden veľký dar – Matku. Nechce, aby sme boli ako siroty, ale chce, aby sme mali vo svojom živote…

Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“ (Lk 23, 47)

(Mikuláš Fejko) Kríž, na ktorom Ježiš Kristus dáva svoj život za celý svet, sa stáva miestom, na ktorom stotník nachádza Boha, spoznáva pravdu, ktorú dovtedy nepoznal. Práve kríž. Aj my v kríži nachádzajme Boha, neutekajme pred ním, ale snažme sa ho objať…