Zamyslenia na každý deň

Noe viedol bohumilý život. (Gn 6, 9c)

(Marek Horňák) Život môžem prežívať alebo aj žiť. Osoba Noema v Starom zákone je nám príkladom života každodennej viery. Noe nechcel iba prežívať svoj život zo dňa na deň, ale žiť život, ktorý by bol Bohu milý. Veľakrát sa pýtam: Aký…

Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ (Mk 2, 5 – 7)

(Tomáš Haburaj) Niektoré choroby dopúšťa Boh, aby nás očistil, iné preto, aby sa v nich sám oslávil. V konečnom rozmere je choroba a smrť dôsledkom hriechu a zla. Ženu v stredných rokoch trápili viac ako dvadsať rokov nádorové bunky, ktoré tlačili na mozgové centrá. Po…

Tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my. (2 Kor 4, 7)

(Tomáš Haburaj) Jeden z druhov afrických antilop dokáže vyskočiť do výšky troch metrov a takmer deväť metrov do diaľky. Napriek tejto udivujúcej schopnosti sú v ZOO obkolesené ohradou, ktorá nemá ani jeden meter. Prečo sa pracovníci ZOO neobávajú, že antilopa poľahky…

Či môže človek oheň vo svojom lone prenášať, a nespáliť si odev?! (Prís 6, 27)

(Tomáš Haburaj) Rozprával som sa raz s mladým človekom, ktorého trápil nepokoj v duši. Pýtam sa ho: „Koľko žien si mal za ostatný čas?“ Rátal v mysli a po krátkej chvíli mi hovorí, že viac ako desať. Napadlo mi: „To sa chváliš alebo spovedáš?“ Tento…

Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: „Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa.“ (1 Kor 10, 7)

(Tomáš Haburaj) Svätý Izák Sýrsky hovorí: „Jedlo anjelov bude jesť ten, kto si bude dávať pozor na svoje myšlienky a bude ich usmerňovať tak, aby boli neustále zamerané na Boha.“ Modloslužbou apoštol nazýva nasmerovanie človeka len na jedlo, nápoj, pohodlnosť a zábavu. Toto…

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu (Svätý mučeník Maurícius a spoločníci)

22. 2. Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov pri bránach v Eugeniu V mestskej časti Konštantínopola Eugenios, dochádzalo okolo roku 400 k viacerým zázrakom. Pri vykopávkach v tej štvrti objavili početné kosti, ktoré potom uložili do chrámu. Vďaka videniu Mikuláša Kaligrafa sa zistilo, že…

Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na východ od Edenu. (Gn 4, 16)

(Tomáš Haburaj) Keď Boh prisľúbil našim prarodičom vykupiteľa, azda sa nazdávali, že ich prvorodený syn už bude tým sľúbeným Mesiášom. No narodil sa prvý vrah! Bolo to spôsobené tým, že sa človek vzdialil od Boha. Dobrovoľne sa aj dnes mnohí vzďaľujú…

Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, hoci nie je ničím, sám seba klame. (Gal 6, 33)

(Tomáš Haburaj) Sv. Filip sa modlieval: „Pane, polož na moju hlavu obe ruky, lebo už dnes večer budem schopný zradiť ťa ako Judáš.“ A sv. František z Assisi: „Keď mi vložíš, Pane, akúkoľvek milosť do srdca, stráž ju v mojej duši,…

My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. (Rim 15, 1)

(Tomáš Haburaj) V súčasnom svete sa odpustenie, láskavosť, dobrota a pokora pokladajú za slabosť. Silné lakte a fingovaná šikovnosť, ako oklamať iných, sa pokladajú za vzor. Ale sila, ktorá je zhora, nás učí nehľadať záľubu v sebe, vo svojej šikovnosti. Pri istej príležitosti mi…

Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: „Nasleduj ma!“ (Jn 1, 43)

(Tomáš Haburaj) V jednom vážnom prípade duchovného útlaku som sa pýtal démona: „Prečo sa nevrátiš k Bohu, prečo nejdeš k nemu späť?“ Odpovedal mi: „K nemu nikdy nepôjdem… Jeho nenávidím. Nikdy sa k nemu nevrátim! Jemu sa nikdy nebudem klaňať. Mne sa budú klaňať.“ Tieto…