Duchovný obsah

Skôr ako dva razy kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. (Mk 14, 72b)

(Mikuláš Fejko) Sklamanie spôsobuje bolesť srdca. Apoštol Peter sklamal svojho Učiteľa aj napriek tomu, že mu to Ježiš predpovedal. Trikrát zapiera Božieho Syna – lásku, spásu, Boha. Koľkokrát sme Boha vo svojom živote zapreli my? Slovom, postojom či rozhodnutím? No…

Scientológia

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Názov scientológia je odvodený zo spojenia latinského slova scio (vedieť) a gréckeho slova logos (štúdium), a znamená „štúdium znalostí“. Scientológia je celosvetová nadnárodná organizácia, ktorú v roku 1954 založil L. Ron Hubbard, americký filozof, humanista a…

Svätý večer

VIANOČNÝ PRÍBEH (Marta Gromošová)   „Neplač, no tak, nič sa nedeje, pôjdeme k mamke, veď počítala isto aj s nami,“ chlácholil ma manžel. Z rúry som práve vytiahla koláč. Mala to byť dobrota nevídaná, prsty oblizovať nútiaca špecialita, ktorú ešte v lete prezentovala…

Predpôstne obdobie – Kajúce tropáre

Vo východnej cirkvi sa zachovala starobylá tradícia osobitnej prípravy na Veľký pôst – Štyridsiatnicu, o ktorej svedčia homílie cirkevných otcov, napr. sv. Bazila Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho, či Cyrila Alexandrijského. Cieľom tejto prípravy je obnoviť náš vzťah k Bohu a…

NEDEĽA MÝTNIKA A FARIZEJA – začiatok Predpôstneho obdobia (21. januára)

Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi Ježiš Kristus vo svojom učení často používal podobenstvá, teda rozprávania, ktoré jasným a zrozumiteľným spôsobom vysvetľovali poslucháčom nejakú morálnu náuku, pravdu či cnosť. Podobenstvo sa ľahko počúva a ľahko si zapamätáme jeho obsah. Nedeľa Mýtnika…

História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

Liturgický kalendár ako ho poznáme dnes, sa utváral postupne a jeho počiatky siahajú až k prvokresťanskej tradícii. Mnohé sviatky sa v tom čase ešte neslávili, prípadne mali iný charakter, alebo mali iné miesto v kalendári. Tak to bolo aj so…

Aká istá je smrť darcu?

BIOETIKA (Jozef Glasa)   V súvislosti s transplantáciami orgánov alebo tkanív človeka sa často diskutuje otázka mozgovej smrti. Ľudia možno rozumejú, prečo je dobrá a správna možnosť použiť funkčné orgány mŕtveho človeka na transplantáciu. Chceli by však mať istotu, že mŕtvy darca orgánu…

Charakteristika ruských ikonopiseckých škôl

IKONOPISECTVO (Milan Gábor)   Tverská história obdobia 14. storočia je poznačená tragickými udalosťami. Morové epidémie, požiare, neúrodné a suché roky či tatárske jarmo, to všetko zasiahlo neľahký život obyvateľov Tveru a jeho okolia. Aj napriek týmto skutočnostiam sa z tohto obdobia zachovalo niekoľko…

Slava Isusu Christu, Vladyka Milan, chcela by som sa opýtať? Existuje v gréckokatolíckej cirkvi odpustenie žene, ktorá sa rozvádza a ona podáva návrh? Je možnosť niekedy aspoň ísť na spoveď? Byt chránená pred diablom?

Viete, že cirkev v zásade nemôže schvaľovať rozvod, lebo stabilita manželstva nie je z ustanovenia cirkvi, lež vyplýva z Božieho zákona, a čo Boh ustanovil, nemôže človek zrušiť, hoci by bol pápežom. Z Písma Svätého – Božieho slova teda vyplýva…

Požehnaný večer sledujem Vašu stránku je veľmi zaujímavá a neskutočne ma napĺňajú vaše odpovede dá sa veľa načerpať, správnych vedomosti pre samovzdelávacie. Aj keď som sa s Vami bytostne nestretla, ale bola som v blízkosti na bohoslužbách niekoľko krát. Na púťach som ctiteľkou Panny Márie som rimokatolíčka no predsa Vás bytostne prosím o modlitbu za mňa !!! prečo?? keď sa ja modlím cítim niečo ako nič – ako keď ma nikto nevníma – nepočuje – nechce počuť mám pocit, že som Bohom a Matkou jeho syna nemilovaná hoci s ružencom zaspávam začínam deň, pred pracou, rannou sv. omšou, snažím sa nikomu neubližovať žijem v milosti posväcujúcej no predsa, cítim úzkosť strach z existencie naozaj potrebujem a poprosím o modlitbu za mňa PBZ

Možno práve táto skutočnosť je jasným ukazovateľom toho, že Boh je vám veľmi nablízku, lebo často sa s podobnými trápeniami stretávame u ľudí, ktorí vykonali veľa dobrého. Nedávno vyhlásená za svätú Matka Tereza z Kalkaty, alebo aj Bernardeta, ktorej sa…