Duchovný obsah

Manželstvo a súčasná Cirkev

SLOVO V RODINE (František Čitbaj)   Boh vo svojej múdrosti stvoril človeka v dvoch protipóloch: ako muža a ženu. Je to jedno z najkrajších posolstiev života, na ktorom máme reálnu účasť. Tieto dva protipóly nás sprevádzajú počas celého života. Rodíme sa svojim rodičom, ktorými…

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018

SLOVO NA TÉMU (Ľubomír Petrík)   Prešovská archieparchia – aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku – začala 1. januára 2018 sláviť rok vzácnych výročí. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ už v auguste 2017 zriadil komisiu pre…

Jasným smerom

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Rozhovor pri príležitosti 25. výročia vzniku Gréckokatolíckeho biskupského vikariátu v Prahe s pražským apoštolským exarchom Ladislavom Hučkom, ktorý sa tohto roka dožíva 70. narodenín a 15. výročia biskupskej chirotónie.     Vladyka, tohto roka si pripomínate viaceré výročia vy…

Štvrťstoročie samostatnosti

UDALOSŤ (J. Girovský)   Rozdelením Česko-Slovenska vznikla 1. januára 1993 samostatná Slovenská republika. Odvtedy došlo k mnohým zmenám aj na cirkevnej úrovni.   Prešovská eparchia pokrývala územie Slovenska, ako aj Českej republiky a na jej čele stál biskup Ján Hirka s pomocným…

25 rokov Pražského vikariátu

  UDALOSŤ (J. Girovský)   Po rozdelení Československej federatívnej republiky na dva samostatné štáty bolo centrum gréckokatolíkov žijúcich v Českej republike stále v slovenskom Prešove. Pre zjednodušenie správy týchto farností zriadil prešovský biskup Ján Hirka 18. januára 1993 samostatný Biskupský vikariát pre…

Svätý Otec František, Krakov 30. júl 2016

SLOVO MLADÝM   Ježiš hľadí na naše srdce, na tvoje srdce, na moje srdce. S týmto Ježišovým pohľadom môžete aj vy pomáhať vzrastu nového ľudstva bez toho, aby ste čakali, že vás pochvália, ale usilujúc sa o dobro preň samotné, spokojní s uchovaním si čistého srdca a v pokojnom…

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu. (Lk 2, 29 – 30)

(Mikuláš Fejko) Stretnutie Simeona s Božím dieťaťom bolo preňho takým silným momentom, že si uvedomil, že našiel zmysel svojho života – Boha, darcu spásy. Aj my hľadáme zmysel svojho bytia. Hľadáme ho často v pominuteľných veciach, no tam večné šťastie nenájdeme. Zmyslom nášho…

Alessandro Manzoni: Snúbenci

KNIHA   Veľkolepé dielo talianskeho spisovateľa Alessandra Manzoniho Snúbenci nemôžeme nazvať iba románom, pretože ponúka omnoho viac ako príťažlivý spletitý príbeh. Ide o román nadčasových myšlienok, v ktorom Manzoni vyjadril svoju koncepciu života a ktorého hodnoty sú aktuálne rovnako dnes…

Ako zaniká obec

VÝROČIA (Michal Vadrna)   Tento rok si pripomíname 700. výročie vzniku obce Blažov. Prvá zmienka o obci je z roku 1317, keď Ján z Brezovice urobil šoltýssku zmluvu s Blažejom, synom Leustacha z Brezovice, na založenie novej dediny. Blažov bol prvou dedinou založenou na nemeckom…

Go(o)dbook – pre e-mladých

ZAUJÍMAVÁ APLIKÁCIA   The Bible App by YouVersion je anglická aplikácia pre všetky druhy operačných systémov. Snaží sa poukázať na to, že Božie slovo sa vzťahuje na každého kdekoľvek žije. Zobraziť zdroj článku