Druhá pôstna nedeľa (19.02. – 25.02.2018)

Liturgický program na stiahnutie: Druhá pôstna nedeľa

Liturgický program – farnosť Staškovce

 

Pondelok

19.02.

 

8. deň Štyridsiatnice.

 

Svätý apoštol Archippos

 

16:30

17:00

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Patrik (Prokopovičová)

Utorok

20.02.

9. deň Štyridsiatnice.

 

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup

16:30

17:00

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Anna s rod. (Račková)

Streda

21.02.

 

Zdržanlivosť od mäsa

10. deň Štyridsiatnice.

 

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie

 

12:00

 

16:00

16:30

 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia – VPD

+ Helena, Ján (Regrutová)

 

Štvrtok

22.02.

 

11. deň Štyridsiatnice.

 

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu

7:30

8:00

 Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Slavomír 50 r. (Prokopovičová)

Piatok

23.02.

 

Zdržanlivosť od mäsa

 12. deň Štyridsiatnice.

 

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup

12:00

 

16:00

16:30

 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia – VPD

+ Ján /panychída/ (Homzová)

 

Sobota

24.02.

13. deň Štyridsiatnice.

 

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

7:00

7:30

 

 Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Mária s rod. (Olearniková)

Nedeľa

25. 02.

 

NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

 

 

Náš otec svätý Gregor Palama, solúnsky arcibiskup a divotvorca

 

14. deň Štyridsiatnice.

 

8:30

09:00

 

 

14:00

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia Bazila Veľkého

* za veriacich farnosti

 

 

KRÍŽOVÁ CESTA OTCOV

 

Zobraziť zdroj článku

Pôst –  cesta oslobodenia

„Milosrdný Bože, dopraj nám týmto svätým pôstom nastúpiť na cestu duchovnej obnovy, aby nás pokánie posilňovalo v boji proti nepriateľovi našej spásy…” 

Modlitby nasledujúcich dní spomínajú vždy niektorý z ďalších významov pôstu. Všimnime si tú širokú škálu zmyslu a významu pôstu:
– aby vonkajšie úkony kajúcnosti vychádzali z úprimného srdca;
– aby sme zvíťazili v boji proti zlu;
– aby sme hlbšie vnikali do Kristovho tajomstva;
– aby sme sa zdokonaľovali v kresťanskom živote;
– aby sme sa striedmym užívaním hmotných vecí zbavovali sebectva a zahoreli väčšou túžbou po Bohu;
– aby sme sa dobrými skutkami vzmáhali na duchu;
– aby sme sa s činorodou láskou venovali Božej službe;
– aby sme si očistili duchovný zrak;
– aby sme šťastlivo prišli do nebeskej vlasti…
Čo sa z tejto bohatej duchovnej ponuky stane aj naším trvalým vlastníctvom? Čo nám tohoročné Pôstne obdobie prinesie? Treba povedať, že samo od seba nič. Záleží najmä na nás. Pôst je čas, v ktorom sa máme pripravovať na príchod Ženícha, prichystať si rúcho, vytvoriť mu v nás miesto. Pôst je čas a sú to konkrétne praktiky, ktorými robíme v sebe pre Boha viac miesta tým, že sa oslobodzujeme od toho, čo nás spútava. Je to cesta oslobodenia a napĺňania sa Bohom. Boh ponúka svoju milosť a samého seba, my máme ponúknuť trochu námahy. Je rad na nás!
Sv. Atanáz píše: „Pozri, čo pôsobí pôst! Uzdravuje choroby, vysušuje prebytočné telesné šťavy, zaháňa zlých duchov, odháňa zvrátené myšlienky, mysli dodáva väčšiu jasnosť, očisťuje a posväcuje srdce a človeka vedie pred Boží trón. Pôst je veľkou silou a vedie k veľkým úspechom.” Podľa tohto svätca sa Telo stáva chrámom Ducha Svätého, otvára sa pre pôsobeniu Božieho Ducha. Človek patrí Pánovi nielen so svojou dušou, ale aj s telom. Ak sa chceme otvoriť Bohu, musíme začať s naším telom. A okrem vplyvu na fyzické zdravie a zdravie duše má pôst vplyv aj na našu psychiku. To výstižne vyjadruje ďalší skúsený duchovný autor, Ján Klimak: „Pôst stavia hrádze prúdu reči, utišuje nepokoj, chráni poslušnosť, upokojuje spánok, uzdravuje telo a utišuje dušu.”
Jeden z dávnych duchovných otcov o pôste hovorí: „Ak chce nejaký kráľ obsadiť nepriateľské mesto, najskôr sa zmocní vody a odreže mesto od zásobovania. Keď obyvatelia stoja pred smrťou hladom, vzdajú sa sami. Tak je to aj s našimi žiadosťami. Keď proti nim bojujeme pôstom a hladom, sú nepriatelia duše porazení.” Pokiaľ pôst nemá byť samoúčelný, vyžaduje si určitú stratégiu. Ak je jeho cieľom oslobodiť sa, aby Boh mohol v nás bez prekážok pôsobiť, je potrebné najskôr si jasne uvedomiť, ktoré sú tieto prekážky v mojom prípade. „Predstav si, že Boh ťa chce naplniť medom. Ak si plný octu, kam dá med? Treba vyliať z nádoby, čo v nej bolo, a nádobu vyčistiť. Treba ju vyčistiť, aj keď namáhavo, úporne, aby sa stala súcou na niečo. Vylej zlo, lebo máš byť naplnený dobrom,” píše sv. Augustín v úvahe o Prvom Jánovom liste.
Na začiatku Pôstneho obdobia, do ktorého práve vstupujeme, by sa teda každý z nás mal na chvíľu v tichu zamyslieť, čo ho najviac odvádza od Boha, v čom najčastejšie zlyháva v láske k ľuďom, ktoré sú jeho slabosti. Z nich by potom malo vyplynúť naše veľmi jasné, konkrétne predsavzatie. A keď si ho stanovíme, už sa len cez celý pôst usilovať o vernosť! O čo je predsavzatie konkrétnejšie, o to ľahšie ho uskutočníme a o to väčšiu radosť nám prináša, že sa v našom živote čosi mení.
Príliš náročné a všeobecné predsavzatia, do ktorých sa spočiatku púšťame s veľkou vervou, neraz vedú k znechuteniu z nás samých, len čo sa nám ich párkrát nepodarí dodržať. Ak sme teda príliš zahľadení do seba, dajme si predsavzatie, že sa denne aspoň raz niekomu prihovoríme. Ak si často vyčítame ohováranie, dajme si predsavzatie, že si pri stretnutí s ľuďmi už vopred pripomenieme zásadu „o druhých buď hovoriť dobre, alebo mlčať”. Ak zanedbávame rodinu, stanovme si, koľko času chceme venovať priamo svojim blízkym cez týždeň, čím chceme obohatiť víkend. Ak býva naša modlitba povrchná, vymedzme si na ňu cez pôst viac času.
Pôst je čas, v ktorom sa chceme oslobodzovať od prekážok na ceste k Bohu. Je to tá trocha, kde Boh čaká, aby sme prejavili našu slobodnú vôľu. Priestor, ktorý vytvoríme, chce naplniť svojimi darmi. On čaká so svojimi milosťami. Je rad na nás!
 Internetový zdroj – Marián Gavenda

 

 

Zobraziť zdroj článku

Prvá pôstna nedeľa – ortodoxie (12.02. – 18.02.2018)

Liturgický program na stiahnutie: Prvá pôstna nedeľa – ortodoxie

Liturgický program – farnosť Staškovce

 

Pondelok

12.02.

Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec.

1. deň Štyridsiatnice.

 

Začiatok Veľkého pôstu

 

Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup

17:30

18:00

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Štefan (Varcholiková)

Utorok

13.02.

2. deň Štyridsiatnice.

 

Náš prepodobný otec Martinián

7:30

8:00

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Peter, Pavol (Fečkaninová)

Streda

14.02.

 

Zdržanlivosť od mäsa

3. deň Štyridsiatnice.

 

Náš prepodobný otec Auxencius

12:00

 

16:00

16:30

 

 

 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia – VPD

+ Vasiľ, Helena, Štefan, Mária, Štefan, Ján, Vasiľ, Mária, Andrej, Mária, Helena (Vageľová)

 

Štvrtok

15.02.

 

4. deň Štyridsiatnice.

 

Svätý apoštol Onezim

7:30

8:00

 Sv. ruženec

Sv. liturgia

+ Ján (Feckaninová)

Piatok

16.02.

 

Zdržanlivosť od mäsa

 5. deň Štyridsiatnice.

 

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci

12:00

 

16:00

16:30

 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia – VPD

* Helena s rod. (Maliňaková)

 

Sobota

17.02.

6. deň Štyridsiatnice.

 

Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón

7:00

7:30

 

 Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Milan 60r. (Hupcejová)

Nedeľa

18. 02.

 

ZBIERKA

CHARITA I.

 

NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – NEDEĽA ORTODOXIE

Pamiatka prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon.

 

7. deň Štyridsiatnice.

 

8:30

09:00

 

 

14:00

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia Bazila Veľkého

* za veriacich farnosti

 

 

KRÍŽOVÁ CESTA MATIEK

 

Zobraziť zdroj článku

Syropôstna nedeľa (05.02. – 11.02.2018)

Liturgický program na stiahnutie: Syropôstná nedeľa

Liturgický program – farnosť Staškovce

 

Pondelok

05.02.

 

Predpôstne obdobie.

 

Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätá mučenica Agáta

 

7:30

8:00

Sv. ruženec

Sv. liturgia

+ Anna (Eva Homzová)

Utorok

06.02.

Predpôstne obdobie.

 

 Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

7:30

8:00

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Mária s rod. (Slivková)

Streda

07.02.

 

Predpôstne obdobie.

 

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup

16:30

17:00

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Dajana 20r. (Regrutová)

 

Štvrtok

08.02.

 

Predpôstne obdobie.

 

. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat. Svätý prorok Zachariáš

7:30

8:00

 Sv. ruženec

Sv. liturgia

+ Ján, Zdena (Prokopovič)

Piatok

09.02.

Predpôstne obdobie.

 

Svätý mučeník Nikefor

7:30

8:00

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Gabriela 40r. s rod. (Feckaninová)

Sobota

10.02.

Predpôstne obdobie

 

Sobota syropôstneho týždňa, teda pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi

7:00

7:30

 

 Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Mária 70r. (Homzová)

Nedeľa

11. 02.

 

 

 

SYROPÔSTNA NEDEĽA

 

Posledný deň predpôstneho obdobia

 

 

9:00

09:30

 

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* za veriacich farnosti

 

Zobraziť zdroj článku

Nedeľa o Kristovom súde (29.0. – 04.02.2018)

Liturgický program na stiahnutie: Nedeľa o Kristovom súde

Liturgický program – farnosť Staškovce

 

Pondelok

29.01.

 

Predpôstne obdobie.

 

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

16:30

17:00

Sv. ruženec + spoveď

Sv. liturgia

* Marcela, Kamil (Slivková)

Utorok

30.01.

Predpôstne obdobie.

Traja svätí svätitelia, Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy

 

Odporučaný sviatok

17:00

17:30

Sv. ruženec + spoveď

Sv. liturgia

* Štefan (Varcholiková)

Streda

31.01.

 

Predpôstne obdobie.

 

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

16:30

17:00

Sv. ruženec + spoveď

Sv. liturgia

* Dávid (Dančová)

 

Štvrtok

01.02.

 

Predpôstne obdobie.

 

. Predprazdenstvo sviatku Stretnutia Pána

Svätý mučeník Tryfón

7:30

8:00

 Sv. ruženec + spoveď

Sv. liturgia

* za dary Sv. Ducha pre bohuznámu rodinu (Olearniková)

Piatok

02.02.

 

VOĽNICA

Predpôstne obdobie.

 

STRETNUTIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA S SIMEONOM

 

Odporúčaný sviatok

8:00

16:00

 

 

17:30

 

 

 

SPOVEĎ CHORÝCH

SPOVEĎ V CHRÁME

 

Sv. liturgia

* Anna (Bohuznáma)

 

P O Ž E H N A N I E   S V I E C

M Y R O V A N I E

 

Sobota

03.02.

Predpôstne obdobie

 

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná sobota

7:00

7:30

 

 Sv. ruženec

Sv. liturgia

+ zosnulých farnosti

HRAMOTY PRI KRÍŽI NA CINTORÍNE

Nedeľa

04. 02.

 

 

NEDEĽA O KRISTOVOM SÚDE

 

Predpôstne obdobie.

 

8:30

09:00

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* za veriacich farnosti

 

Zobraziť zdroj článku