FARSKÉ OZNAMY 12. 02. – 18. 02. 2018

• 1. pôstnu nedeľu 18. februára bude prebiehať v celej našej archieparchii jarná zbierka na Charitu. Nezabúdajme, že aj almužna je neoddeliteľnou súčasťou a zmyslom pôstneho úsilia.
• GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva všetky deti vo veku 9-15 rokov na Jarný tábor 2018, ktorý sa uskutoční v termíne od 25. februára do 1. marca 2018. Bližšie info o cene a registrácii nájdete na plagáte vzadu.
• Od pondelka 12. februára začíname Veľký pôst – štyridsiatnicu. Pre našu cirkev sú pre toto obdobie charakteristické tzv. aliturgické dni (keď sa neslávi sv. liturgia), ktoré u nás pod vplyvom latinskej liturgie vymizli. V stredy a piatky síce už sú Služby vopred posvätených darov, ale zároveň nám tu v katedrále zostali ešte dve sväté liturgie ráno, čo je nelogické a aj liturgicky nesprávné.
Vo Veľkom pôste preto v stredy a piatky ráno už sväté liturgie nebudú, ale budete môcť sa prísť v kajúcom duchu pomodliť spoločne veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod. a o 16:30hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darov a prijať Eucharistiu.
• Kto si chce obnoviť hramoty – dopísať mená mŕtvych z rodiny, môže tak spraviť v sakristii katedrály. Prvá zádušná sobota už bola za všetkých zosnulých. Druhá zádušná tento rok sa vynecháva, na tretiu zádušnú sobotu (3.3.) sa budú čítať mená rodín od písmena A – po písmeno K a na štvrtú zádušnú sobotu (10.3.) sa budú čítať mená od písmena L – po písmeno Z.
• Vyšlo nové číslo časopisu Slovo, predplatitelia si ho môži vyzdvihnúť v sakristii a na voľný predaj je u kurátorov pri východe z chrámu.

Daniel Galajda
farár

Zobraziť zdroj článku

FARSKÉ OZNAMY 08. 01. – 14. 01. 2018

• Budúcu nedeľu bude zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu + cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a pre potreby cirkevných škôl Prešovskej archieparchie
• Prispieť na Dobrú novinu môžete ešte stále ľubovoľnou sumou v sakristii katedrály do konca januára, alebo darcovskou SMS v hodnote 2€ zo všetkých sietí s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877.
• K Jubilejnému roku Prešovskej archieparchie 2018, vydala Apoštolská penitenciária dekrét, ktorý hovorí o tom, že v termíne 1. január – 31. december 2018 môže každý veriaci raz za deň získať v našom katedrálnom chráme plnomocné odpustky za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok: prijať sviatosť zmierenia a pokánia (byť v stave milosti posväcujúcej), prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca: Otče nás, Raduj sa a Sláva Otcu.

Daniel Galajda
farár

Zobraziť zdroj článku

FARSKÉ OZNAMY 11. 12. – 17. 12. 2017

• Členovia spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy k novému roku v sakristii katedrály.
• Dávame do pozornosti, že dnes sa uskutoční vianočná burza našich skautov a vodkýň, na ktorej budú predávať svoje výrobky a skautský kalendár 2018 v zadnej časti chrámu po sv. lituriách o 8.00, 10.00 a 11.45 hod. Aj taktouto formou môžete podporiť náš zbor skautov a vodkýň v našej farnosti.
• Ešte raz Vám chceme ponúknuť možnosť objednať si do svojej rodiny gréckokatolícky časopis Slovo na rok 2018 za zvýhodnenú cenu.
• Spovedanie pred sviatkami Narodenia Pána už môžete priebežne využívať, posilnené o viacerých spovedníkov bude od nedele 17. decembra do 22. decembra. Prosíme, aby ste si túto sviatosť neodkladali na poslednú chvíľu.
• Chorých budeme spovedať 19. decembra v dopoludňajších hodinách, prosíme, aby ste ich nahlasovali v sakristii katedrály.
• GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva všetky deti vo veku 9-15 rokov na zimný detský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 2. do 5. januára 2018. Bližšie info o cene a registrácii nájdete na plagáte vzadu.
• Gréckokatolícka charita Prešov začína rozširovať známy Poukaz na stravu v meste Prešov. Nový Charitný poukaz budú môcť ľudia v núdzi využiť nielen na teplé jedlo, ale aj na základnú osobnú hygienu, ošatenie alebo prenocovanie. Tento poukaz je spôsobom ako zmysluplne podať pomocnú ruku človeku, ktorí na ulici prosí o pomoc. Poukazy v hodnote 50 centov si môžte zakúpiť vzadu.

Daniel Galajda
farár

Zobraziť zdroj článku

FARSKÉ OZNAMY 20. 11. – 26. 11. 2017

• V utorok 21. novembra máme sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú o 5.45, 7.00, 8.30, 16.30 a 18.00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. V pondelok večer sa pomodlíme Veľkú večiereň a utiereň sviatku s lítiou o 17.00 hod.
• Na budúcu nedeľu máme nedeľu Krista Kráľa. Sv. liturgiu budú v obvyklom čase ako v nedeľu. Po každej sv. liturgii bude myrovanie.
• Otcovia františkáni Vás pri príležitosti 500. výročia rozdelenia Cirkvi a rádu sv. Františka pozývajú na Pochod nádeje – tichý ekumenický sprievod ulicami Prešova, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra so začiatkom o 17.30 hod. pred františkánskym kostolom.
• Bratia kapucíni Vás srdečne pozývajú na koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 26. novembra v kine „SCALA“ o 16.00 hod. Lístky je možné zakúpiť v predpredaji, i na mieste konania koncertu.
• Opäť je tu čas, kedy si môžete v sakristii objednať časopis SLOVO. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 14,-€ s novými prílohami. Zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku.
• V jubilejnom roku 2018 sa uskutoční Púť manželov v Ľutine. Pri tejto príležitosti by otec arcibiskup a metropolita Ján rád ocenil manželské páry, ktoré v roku 2018 budú sláviť 50. výročie sviatosti manželstva. Preto prosíme tie páry, ktorých sa to týka, aby sa do konca novembra nahlásili v sakristii.

Daniel Galajda
farár

Zobraziť zdroj článku

FARSKÉ OZNAMY 13. 11. – 19. 11. 2017

• Dnes je zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva ako aj všetkých komisií zriadených pri ABU.
• V utorok začína 40-dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána – Filipovka.
• Opäť je tu čas, kedy si môžete v sakristii objednať časopis SLOVO. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 14,-€ s novými prílohami. Zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku.
• 19. novembra bude katolícka cirkev po prvýkrát v histórii sláviť Svetový deň chudobných, ktorý vyhlásil pápež František. Aj Gréckokatolícka charita Prešov sa zapojí do tejto výzvy programom, na ktorý vás všetkých srdečne pozýva. Podrobný program nájdete vzadu na nástenke.
• V jubilejnom roku 2018 sa uskutoční Púť manželov v Ľutine. Pri tejto príležitosti by otec arcibiskup a metropolita Ján rád ocenil manželské páry, ktoré v roku 2018 budú sláviť 50. výročie sviatosti manželstva. Preto prosíme tie páry, ktorých sa to týka, aby sa do konca novembra nahlásili v sakristii.

Daniel Galajda
farár

Zobraziť zdroj článku

FARSKÉ OZNAMY 06. 11. – 12. 11. 2017

• Na budúcu nedeľu bude zbierka na podporný fond.
• V stredu 8. novembra máme sviatok Zhromaždenia k archanjelovi Michalovi. liturgie budú ráno o 5:45, 7:00, 8:30 a večer o 16:30 a 18:00 hod.
• Pozývame Vás na koncert generácií spojený s predstavením a požehnaním nového CD bohosloveckej gospelovej skupiny ANASTASIS On vzkriesený bol, ktorý sa uskutoční v utorok 7. novembra o 18.00 v kine SCALA.
• Opäť je tu čas, kedy si môžete v sakristii objednať časopis SLOVO. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 14,-€ s novými prílohami. Zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku.
• Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na Festival duchovných piesní, ktorý sa uskutoční na budúcu sobotu 11. novembra o 14.00 hod. v našom katedrálnom chráme. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.

Daniel Galajda
farár

Zobraziť zdroj článku

FARSKÉ OZNAMY 30. 10. – 05. 11. 2017

• Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály.
• V stredu o 11:00h. sa pomodlíme v dome smútku na hlavnom cintoríne panychídu za našich zosnulých.
• Dávame do pozornosti, že v stredu 1. novembra 2017 o 14.25 h bude na RTVS 2 odvysielaný dokument Gojdič. Láska nadovšetko.
• Opäť je tu čas, kedy si môžete v sakristii objednať časopis SLOVO. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 14,-€ s novými prílohami. Zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku.
• V rámci jubilejného roka pri príležitosti 200. výročia vzniku Prešovskej eparchie a 10. výročia jej povýšenia na metropoliu, Vás všetkých pozývame na archieparchiálnu púť s vladykom Jánom Babjakom SJ do Svätej zeme, ktorá sa uskutoční 21. – 28. apríla 2018. Bližšie informácie o programe púte a cene nájdete vzadu na nástenke.
• Bratia a sestry srdečne vás pozývame na Festival duchovných piesni v dňoch od 10.-12. novembra. Festival sa uskutoční tu v našom katedrálnom chráme. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.
• Dávame do pozornosti, že vzadu je k dispozíci brožúra objasňujúca a vysvetľujúca návrat k praxi podávania eucharistie deťom a nemluvňatám po krste. Brožúra obsahuje podrobné vysvetlenie tejto problematiky, usmernenia pre rodičov a katechézy. Cena brožúry je 1 €. Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú deti v tomto veku 0-10 rokov, aby sa nebáli a počas sv. liturgií privádzali (prinášali) svoje deti k sv. príjimaniu.

Daniel Galajda
farár

Zobraziť zdroj článku

FARSKÉ OZNAMY 23. 10. – 29. 10. 2017

• Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály.
• Opäť je tu čas, kedy si môžete v sakristii objednať časopis SLOVO. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 14,-€ s novými prílohami. Zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku.
• V rámci jubilejného roka pri príležitosti 200. výročia vzniku Prešovskej eparchie a 10. výročia jej povýšenia na metropoliu, Vás všetkých pozývame na archieparchiálnu púť s vladykom Jánom Babjakom SJ do Svätej zeme, ktorá sa uskutoční 21. – 28. apríla 2018. Bližšie informácie o programe púte a cene nájdete vzadu na nástenke.
• Bratia a sestry srdečne vás pozývame na Festival duchovných piesni v dňoch od 10.-12. novembra. Festival sa uskutoční tu v našom katedrálnom chráme. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.
• Dávame do pozornosti, že vzadu je k dispozíci brožúra objasňujúca a vysvetľujúca návrat k praxi podávania eucharistie deťom a nemluvňatám po krste. Brožúra obsahuje podrobné vysvetlenie tejto problematiky, usmernenia pre rodičov a katechézy. Cena brožúry je 1 €. Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú deti v tomto veku 0-10 rokov, aby sa nebáli a počas sv. liturgií privádzali (prinášali) svoje deti k sv. príjimaniu.

Daniel Galajda
farár

Zobraziť zdroj článku

FARSKÉ OZNAMY 16. 10. – 22. 10. 2017

• Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály.
• Opäť je tu čas, kedy si môžete v sakristii objednať časopis SLOVO. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 14,-€ s novými prílohami. Zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku.
• Budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
• Nadácia Kirche in Not – Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok organizuje iniciatívu MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom u nás na Slovensku, ako aj v ďalších 68 krajinách, ktoré sa chcú modliť za pokoj vo svete. Pozývame preto všetky deti v stredu 18. októbra, aby sme sa spoločne zapojili do tejto výzvy a po večernej sv. liturgii sa pomodlíme spoločne modlitbu sv. ruženca.
• Dávame do pozornosti, že vzadu je k dispozíci brožúra objasňujúca a vysvetľujúca návrat k praxi podávania eucharistie deťom a nemluvňatám po krste. Brožúra obsahuje podrobné vysvetlenie tejto problematiky, usmernenia pre rodičov a katechézy. Cena brožúry je 1 €. Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú deti v tomto veku 0-10 rokov, aby sa nebáli a počas sv. liturgií privádzali (prinášali) svoje deti k sv. príjimaniu

Daniel Galajda
farár

Zobraziť zdroj článku