Biblická súťaž a Biblická olympiáda v Sabinovkom protopresbyteráte

24. 03. 2018 – Jozef Špes – Dňa 22. marca 2018 sa v priestoroch Obecného úradu na Milpoši uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Sabinov.  Podujatie sa začalo spoločnou modlitbou, ktorú viedol otec protopresbyter Slavomír Pálfi. Potom sa súťažiaci rozišli podľa jednotlivých kategórii do pripravených miestností, kde si mohli preveriť svoje znalosti z biblie. Biblická súťaž zahŕňa dve kategórie, a to A. kategória – prvý a druhý ročník základných škôl a B. kategória – tretí a štvrtí ročník základných škôl. V A. kategórii súťažili dve družstvá a víťazom sa stala ZŠ Milpoš v zložení: Karolína Andraščíková, Lívia Hrabčáková a Timotej Petrík. V B. kategórii súťažilo päť družstiev a víťazom sa stala ZŠ Milpoš v zložení: Laura Matvijová, Adrián Petrík a Emanuel Petrík. Biblická olympiáda v sebe zahŕňa taktiež dve kategórie. V 1. kategórii súťažia ročníky druhého stupňa základných škôl. V 2. kategórii súťažia stredné školy. V 1. kategórii sme mali tri družstvá a víťazom sa stala ZŠ 17. novembra v Sabinove v zložení: Patrik Ondrej, Nikola Ondrejová a Šimon Roba. V 2. kategórii sa v sabinovskom protopresbyteráte nesúťažilo. Po skončení súťaží nasledovalo vyhodnotenie s odovzdaním diplomov a hodnotných cien.

Fotogaléria

Zobraziť zdroj článku

Protopresbyterské kolo biblickej súťaže a olympiády v Giraltovskom protopresbyteriáte

23. 03. 2018 – Vojtech Lakomý – Základná škola v Okrúhlom (okres Svidník) sa vo štvrtok 22. marca 2018 stala miestom Biblickej olympiády I. kategórie a Biblickej súťaže A a B kategórie pre Giraltovský protopresbyteriát. Žiakov – súťažiacich zo základných škôl sprevádzaných svojimi kňazmi z Giraltoviec – o. Š. Pacák – protopresbyter a o. Dušan Chapčák – kaplán, z Cerniny – o. F. Kuzmiak, o. B. Rebjak a domácej základnej školy – o. V. Lakomý na úvod privítala riaditeľka školy RNDr. Beáta Štofová. Po modlitbe prednesenej o. protopresbyterom sa 11 družstiev presunulo do tried, kde súťažili vo svojich kategóriách, výsledkom čoho bolo 1. miesto v A kategórii pre ZŠ v Okruhlom (Maria Lakomá, Katarína Lakomá, Dominik Stašák), B kategórii pre ZŠ v Giraltovciach (Janka Pacáková, Radka Holodňáková, Samuel Belas) a I. kategórií pre SZŠ Dukelská v Giraltovciach (Samuel Pacák, Timotej Pacák, Maroš Pipčák). Po obede boli všetci súťažiaci odmenení vecnými cenami. Veľká vďaka patrí p. riaditeľke, všetkým kňazom Giraltovského presbyterátu a žiačkam ôsmeho ročníka základnej školy, ktoré pomohli pri organizovaní a priebehu BS a BO. Víťazným družstvám gratulujeme a prajeme im rovnaké výsledky v archieparchiálnom kole, ktoré sa uskutoční o mesiac v Prešove.

Fotogaléria

Zobraziť zdroj článku

BS a BO v protopresbyteráte Hrabské

24. 03. 2018 – Ján Makaj – Dňa 22. 03. 2018 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže v Hrabskom protopresbyteriáte. Súťaž prebiehala v priestoroch ZŠ Kružlov.. Po úvodnom príhovore otca protopresbytera Radovana Kuzmiaka a spoločnej modlitbe sa jednotlivé družstvá pustili do súťaženia.

Súťažilo sa iba v dvoch kategóriach.
V B kategórii (3 – 4 roč.) súťažilo päť družstiev  s nasledovným umiestnením: 1. Miesto Farnosť Hrabské  v zložení Daniel Džambík, Gregor Kuzmiak, Timon Kuzmiak; 2. ZŠ Kružlov v zložení Ján Renčko, Natália Roháľová, Frederik Hanko; 3. Miesto Farnosť Gerlachov v zložení Tadeáš Daňko, Vanesa Hanuščáková Tomáš Hanuščák.
V prvej kategórii (5 – 9 roč.) súťažili tri družstvá s týmto umiestnením: 1. Miesto  ZŠ Malcov v zložení Michal Bocko, Žaneta Gduľová, Martina Lamancová; 2. Miesto ZŠ Kružlov v zložení Lívia Renčková, Klára Chanathová, Miriam Mokrišová 3. Miesto ZŠ Gaboltov v zložení Karolína Steranková, Lívia Renčková, Miriam Mokrišová.

Súťažiaci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Na záver sa prítomní poďakovali spoločnou modlitbou a povzbudení Božím slovom sa rozišli domov.

Fotogaléria

Zobraziť zdroj článku

Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto 2018

23. 03. 2018 – Miloš Baran – Dňa 22. marca 2018 sa v priestoroch ZŠ v Nižnom Hrabovci uskutočnilo protopresbyterské (okresné) kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády za protopresbyterát Vranov nad Topľou – mesto.  Do súťaže sa zapojilo v 4. kategóriách 57 súťažiacich. Družstvo, ktoré sa umiestnilo na prvom mieste postúpilo na archieparchiálne kolo, ktoré sa uskutoční 25. apríla 2018 v Prešove.

Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:

Biblická súťaž A. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
1. Farnosť Poša
(Liana Kukurucová, Anna Rebjaková, Martin Nikolov)
2. ZŠ Bernolákova (Sára Labanová, Tobiáš Harvilko, Ester Chanáthová)
3.ZŠ Sídlisko II. (Bianka Lukačová, Katarína Zajícová, Ester Jurčová)

Biblická súťaž B. kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
1. ZŠ Bernolákova
(Pavol Emanuel Laban, Jakub Harvilko, Simona Monoková)
2. ZS Sídlisko II. (Laura Šuličová, Sofia Kozejová, Natália Kvočková)
3.Farnosť Poša (Veronika Mikčová, Tamara Nikolová)

Biblická olympiáda 1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
1. ZŠ Bernolákova
(Michal David, Veronika Ihnátová, Gregor Jackanič)
2. ZŠ Sídlisko Juh (Simon Titko, Sára Titková, Pavol Bezek)
3.ZŠ Sídlisko II. (Hana Ferková, Samuel Ján Sisák, Anežka Tatárová)

Biblická olympiáda 2. kategória (1.a 2. ročník SŠ)
1. Gymnázium
(Kristína Jakubová, Klára Chanathová, Barbora Mekelová)
2.SOŠ A. Dubčeka (Sofia Saraková, Soňa Virostková, Simona Žultková)
3. Obchodná akadémia (Peter Hanusin, Samuel Balog, Jozef Feško)

Fotogaléria

 

 

Zobraziť zdroj článku

Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2017/2018 v protopresbyteriáte Snina

23. 03. 2018 – Martin Barna – Dňa 22. 3. sa v priestoroch Cirkevného centra voľného času v budove rímskokatolíckeho farského pastoračného centra Opus dei v Snine uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda sninského protopresbyteriátu. Po úvodnom slove a modlitbe, ktorú predniesol otec protopresbyter Maroš Prejsa, bojovalo o postup na archieparchiálne kolo a vecné ceny 53 súťažiacich v 18 družstvách a štyroch kategóriách. V jednotlivých kategóriách zvíťazili:

Biblická súťaž
A. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
1.  miesto ZŠ a MŠ A. Duchnoviča Ulič ( Matej Čurha, Adriana Langerová, Denisa Čurhová)
2. miesto ZŠ a MŠ Kolonica (Damián Gergelčík, Dávid Berežňanin, Nikola Kuzmová)
3. miesto ZŠ Komenského Snina ( Mária Kerlíková, Tamara Fedičová, Vladimíra Drobňáková)

B kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
1. miesto ZŠ a MŠ A. Duchnoviča Ulič ( Adela Čopáková, Roman Čurha, Jana Čurhová)
2. miesto farnost Snina – Brehy ( Soňa Lucová, Daniela Jurcáková)
3. miesto ZŠ Komenského Snina ( Ema Ruščanská, Viktória Kelemecová, Matej Bobenič)

Biblická olympiáda
1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
1. miesto ZŠ a MŠ A. Duchnoviča Ulič ( Želmíra Grossrubatscher, Vieroslava Grossrubatscher, Alexandra Karbuníková)
2. miesto ZŠ Komenského Snina (Kamila Chomová, Vanesa Koroľová, Terézia Karolína Nízka)
3. miesto ZŠ a MŠ Ubľa ( Martina Surová, Nella Pružinská, Samuel Jozef Fejsák)

2. kategória (SŠ)
1. miesto CSŠ sv. Cyrila a Metoda Snina ( Jana Potocká, Miroslav Peľo, Silvia Kuchtaninová)

Fotogaléria

Zobraziť zdroj článku

Boh hľadá cestu k človeku cez svoje slovo

23. 03. 2018 – Vladimír Petrík – Dobrotivý Boh si znova hľadá cestu do srdca človeka. Dnes 22.3.2018 sme toho boli svedkami počas priebehu protopresbyterského kola Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach. Súťaž  sa konala na ZŠ Komenského v Medzilaborciach a zúčastnilo sa jej 6 súťažných družstiev.

V kategórii A. ( 1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Michal Barna, Noe Butala a Tomáš Lukáčik zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

V kategórii B. ( 3. a 4. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Ivana Čerevková, Katarína Siriková a Tamara Prejsová zo ZŠ Duchnovičovej v Medzilaborciach.

V kategórii 1. ( 5. – 9. roč. ZŠ) sa na prvom  mieste umiestnili žiaci: Vladimíra Dimunová, Natália Žoltáková a Emma Suchá znovu zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

Na úvod všetkých prítomných privítal o. Vladislav Petrík, vedúci OKS Medzilaborce. Vyjadril vďaku Pánu Bohu za to že aj dnes sú deti, ktoré sa zaujímajú o Božie Slovo a túžia ho poznávať. Potom nasledovala krátka spoločná modlitba a rozdelenie do jednotlivých skupín podľa kategórií. Súťaž sa niesla v pokojnom duchu, s náležitou pozornosťou a rozvahou. Žiaci si mali možnosť overiť svoje vedomosti o poznaní biblických textov, ktoré tvorili základ súťažných kôl. Po zhodnotení a vyhlásení výsledkov súťaže nasledovalo odovzdanie cien a diplomov spojených s pamätnými fotografiami. V závere o. Vladislav Petrík, vedúci OKS vyjadril veľkú vďaku všetkým zúčastneným súťažiacim a porotcom za krásny priebeh a veľkú disciplínu pri súťaži. Po záverečnej modlitbe sa všetci zúčastnení rozišli do svojich domovov s radosťou a dobrým pocitom  z víťazstva a s odhodlaním dobre sa umiestniť na archieparchiálnom kole súťaže.

Fotogaléria

Zobraziť zdroj článku

BS a BO v protopresbyteriáte Humenné v šk. roku 2017/2018

23. 03. 2018 – Matúš Nastišin – Dňa 22.03.2018 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O zaujímavé ceny bojovalo v 28 družstvách 81 súťažiacich sprevádzaní svojimi kňazmi a katechétami. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 7 stredných, 9 základných škôl a 1 družstvo súťažilo za svoju farnosť. V nabitej konkurencii napokon zvíťazili:

V biblickej súťaži v A. kategórii (1. – 2. ročník ZŠ):

 1. miesto – CSŠ Duchnovičova (Timotej Švec, Kristína Nastišinová, Tatiana Pirová);
 2. miesto – ZŠ a MŠ Koškovce (Bianka Demjanová, Katarína Mrizová, Natália Tomčiková);
 3. miesto – ZŠ Laborecká (Veronika Biľová, Daniel Korba, Filip Mihalič).

V B. kategórii (3. – 4. ročník ZŠ):

 1. miesto – ZŠ Darg. hrdinov (Nela Mikulašková, Igor Chomča, Samuel Fejko);
 2. miesto – CSŠ Duchnovičova (Šimon Zlacký, Filip Nastišin, Šimon Jaroš);
 3. miesto – ZŠ Pugačevova (Bruno Orinin, Marko Straka).

V biblickej olympiáde v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ):

 1. miesto – ZŠ Pugačevova (Natália Stanková, Diana Dančiková, Timotej Rastislav Janko);
 2. miesto – CSŠ Duchnovičova (Filip Zlacký, Matej Chalachan, Laura Mária Zlacká);
 3. miesto – ZŠ a MŠ Košarovce (Matej Malcovský, Alžbeta Malcovská, Roman Cerula).

V 2. kategórii (Stredné školy):

 1. miesto – Gym. sv. J. Zlatoústeho (Benjamín Šambronský, Chiara Frandoferová, Jakub Onduško);
 2. miesto – Gym. L. Svobodu (Laura Ivanková, Alexandra Čakurdová, Miriama Sijková);
 3. miesto – Obchodná akadémia (Natália Bačovčinová, Eva Zvončová, Nikola Pirová).

Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme ďalšie úspechy a tešíme sa na ďalší ročník!

Fotogaléria

Zobraziť zdroj článku

Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2017/2018 vo Svidníku

22. 03. 2018 – Jaroslav Kačmár – Dňa 22. 3. 2018 sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku uskutočnilo protopresbyteriátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. O 8.00 hod. sme sa zúčastnili svätej liturgie, ktorú slávil o. Jaroslav Kačmár spolu s kňazmi prítomnými na Biblickej súťaži a olympiáde. V homílii sa prihovoril o. Matej Fečko povzbudil nás k zachovávaniu Božích prikázaní. Aj získané vedomosti zo školy nech budú obohatením v našom živote. Po liturgii sa súťažiaci odobrali pod vedením členov poroty do pripravených miestností. Všetci súťažiaci sa snažili podľa svojich schopností, ale nie každý môže zvíťaziť. V jednotlivých kategóriach bolo poradie umiestnených súťažiacich nasledovné:

A. kategória (1. a 2. roč. ZŠ):

 1. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Benjamín Kačmár, Tadeáš Kačmár, Michal Kucer)
 2. miesto –  Farnosť Svidník (Eva Pavlíková, Dominik Majda, Mária Júlia Boršovská)
 3. miesto –  ZŠ Ulica Komenského (Andrea Haľková, Martina Medviďová, Nikola Zemanová)

B. kategória (3. a 4. roč. ZŠ)

 1. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Klára Sochovičová, Simona Majdová, Sofia Pavlíková)
 2. miesto –  ZŠ Ulica Komenského (Katarína Ščerbová, Lukáš Luč, Peter Drimák)
 3. miesto –  ZŠ Karpatská (Natália Knišová, Tamara Rešetárová, Miriam Fecenková)

 

 1. kategória (5. až 9. roč. ZŠ)
 1. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Marko Daňo, Sára Holodňaková, Miriam Jalčaková)
 2. miesto –  ZŠ Karpatská (Lívia Čordášová, Daniela Pipasová, Sofia Stecenková)
 3. miesto –  ZŠ 8. mája (Barbara Leferovičová, Barbora Simčaková, Ivona Mindeková)

 

 1. kategória (1. a 2. roč. SŠ)
 1. miesto –  Gymnázium Dukl. hrdinov (Damián Barkóci, František Barkóci, Denis Jaselský)
 2. miesto –  Spojená škola Centrálna ul. (Ján Gonos, Ján Kandravý, Milan Eštók)

Nikto neodišiel s prázdnymi rukami, lebo aj neumiestnení súťažiaci dostali malú pozornosť. Celú súťaž sme zakončili spoločným chutným obedom. Za pomoc pri organizácii súťaže sa chcem v prvom rade poďakovať Bohu ale aj všetkým členom poroty: sr. Mgr. Františka Vasiliková, o. Mgr. Stanislav Jalčak, o. Mgr. Pavol Burda, o. Mgr. Matej Fečko, o. Mgr. Jozef Havrila, ThLic. Gabriela Majdová, ThLic. Tomáš Majda. Všetci sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

Fotogaléria

Zobraziť zdroj článku