Zbor svätého Romana Sladkopevca v Taliansku

Mužský spevácky Zbor svätého Romana Sladkopevca, ktorého členovia sú seminaristi Gréckokatolíckeho seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnil 8. – 12. februára koncertné turné v rímskokatolíckej farnosti Terzorio s filiálnou farnosťou Pompeiana v severozápadnej časti Talianska na pobreží Stredozemného mora. Iniciátorom koncertov bol správca farnosti Terzorio otec Jaroslav Lajčiak, slovenský gréckokatolícky kňaz, ktorý zároveň pôsobí aj ako vysokoškolský učiteľ kánonického práva v Ríme. Cieľom návštevy bolo vzájomné povzbudenie vo viere s miestnymi veriacimi prostredníctvom liturgických zborových spevov byzantského obradu.

 

Cestou do Talianska sa zbor zastavil aj v gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne, kde bohoslovci svojím spevom sprevádzali svätú božskú liturgiu, po ktorej nasledoval koncert byzantských spevov. Finančný výťažok z koncertu bol venovaný na výstavbu gréckokatolíckeho Chrámu sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne.

Zbor svätého Romana Sladkopevca pri Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove existuje od roku 1993. Jeho hlavným cieľom je sprevádzať bohoslužby a šíriť dedičstvo byzantskej liturgickej hudby. (M. Dargaj; foto: D. Gromoš)

Zobraziť zdroj článku

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+