Piata pôstna nedeľa (12.03. – 18.03.2018)

Liturgický program na stiahnutie:5. pôstna nedeľa

Liturgický program – farnosť Staškovce

 

Pondelok

12.03.

 

29. deň Štyridsiatnice.

 

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský. Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež

7:30

8:00

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Michal, Melánia s rod. (Gojdičová)

Utorok

13.03.

30. deň Štyridsiatnice.

Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu

7:30

8:00

Sv. ruženec

Sv. liturgia

+ Ján, Andrej, Helena, Mária (Pichnarčiková)

Streda

14.03.

 

Zdržanlivosť od mäsa

31. deň Štyridsiatnice.

 

Náš prepodobný otec Benedikt

 

12:00

 

16:00

16:30

 

 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia – VPD

* Damián, Bibiana (Maliňaková)

 

Štvrtok

15.03.

 

32. deň Štyridsiatnice.

 

Deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho

7:30

8:00

 Sv. ruženec

Sv. liturgia

+ Helena, Peter (Gojdičová)

Piatok

16.03.

 

Zdržanlivosť od mäsa

 33. deň Štyridsiatnice.

 

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

 

12:00

 

16:00

16:30

 

 

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia – VPD

+ Ján, Helena, Peter, Helena, Ján, Helena (Olearniková)

Sobota

17.03.

34. deň Štyridsiatnice.

 

Akatistová sobota

7:00

7:30

 

 Sv. ruženec

Sv. liturgia

* Martin s rod. (Maliňaková)

Nedeľa

18. 03.

 

Zbierka: na výstavbu farskej budovy Prešov – sídlisko III.

NEDEĽA PIATEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

 

35. deň Štyridsiatnice.

Pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej

 

8:30

09:00

 

 

Sv. ruženec

Sv. liturgia

* za veriacich farnosti

 

 

Zobraziť zdroj článku

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+