Prešovský zbor Stauros oslávil výročie svojho vzniku

Deviate výročie svojho vzniku oslávil miešaný spevácky chrámový zbor Stauros, ktorý pôsobí vo Farnosti Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov v Prešove. Pri tejto príležitosti sa 21. januára stretli zakladajúci aj noví členovia zboru, aby spolu s hosťami zhodnotili predchádzajúci rok a vytýčili si ciele na nasledujúce obdobie. Zboristom sa prihovoril aj prešovský protopresbyter a farár farnosti Prešov-Sekčov otec Rastislav Baka, ktorý ocenil ich obetavosť a vytrvalosť pri nácvikoch i vystúpeniach. Členovia zboru pri tejto príležitosti zároveň zaželali protopresbyterovi k jeho životnému jubileu, ktorého sa v tých dňoch dožíval, hojnosť Božích milostí.

 

Členmi zboru sú amatérski speváci z farnosti rôznych vekových a profesijných skupín. V súčasnosti má zbor 35 členov. Dirigentkou zboru je Eva Fuchsová, ktorej pri nácviku skladieb pomáhajú manželia Iľkovičovci. Základný repertoár zboru tvoria cirkevnoslovanské liturgické piesne, mariánske piesne a koledy od rôznych autorov a vo vlastnej úprave. Hlavnou náplňou zboru je spevom sprevádzať slávenia vo farskom a filiálnom chráme. (A. Tabačáková; foto: Alexander Hricov)

Zobraziť zdroj článku

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+