Vyspovedal celé Slovensko

 Tento drobný rehoľník zo Spiša je veľkou postavou našej Cirkvi. Jeho nesmierne skúsenosti nenahradí žiaden sociologický prieskum či akademická práca. Páter Michal v sebe nesie autentické bohatstvo poznania tejto krajiny a jej ľudí: bohatých aj chudobných, tvrdých ateistov aj horlivých veriacich, vzdelaných aj ľudí bez vzdelania. Ohlasoval evanjelium vo veľkých mestách aj v odľahlých lazoch. Kniha Spovedal som Slovensko prináša nielen životný príbeh redemptoristu, ale je tiež pútavou výpoveďou o človeku, Cirkvi a Slovensku. Michal Zamkovský rozpráva o ľudových misiách, spovedaní, nerestiach Slovákov, o problémoch a výzvach rodiny, charizmatikoch aj politike. Autormi knihy rozhovorov sú novinári Imrich Gazda a Pavol Rábara ktorí strávili s pátrom Zamkovským istý čas nielen v kláštore v Podolínci, ale aj v jeho rodnej obci v Toporci. Rozprávanie pátra Zamkovského je veľmi inšpiratívne. Nebojí sa totiž realitu pomenovať pravdivými slovami, poukázať na hriechy, ktoré ničia naše duše, no zároveň nahliadať na blízkych s láskou jemu vlastnou. V odpovediach je úprimný, hovorí od srdca, tak ako veci a javy cíti. Kniha sa začína jeho detstvom, obrátením a postupným formovaním v zrelú duchovnú osobnosť. „Bežal som, keď som odrazu zbadal svetlo, ktoré preniklo celú moju prítomnosť. Nemal som zjavenie, nevidel som Ježiša v celej jeho sláve, len som odrazu nadobudol úplnú istotu, že niekto je so mnou, že tu nie som sám. Toto svetlo preniklo všetky hlbiny môjho vnútra a dalo zmysel všetkému, čo bolo predtým, aj tomu, čo malo prísť potom,“ odpovedá rehoľník na otázky autorov. Kniha opisuje aj udalosti v našich dejinách ovplyvnené komunistickými praktikami. Kým sa Michal Zamkovský stal kňazom, pracoval v skrutkárni v Starej Ľubovni. Celých 19 rokov, počas ktorých nikto netušil, že je tajným rehoľníkom a kňazom. Ako vyštudovaný architekt naprojektoval tiež viacero domov v regióne. Na ďalších stranách nájdete rozprávanie o tom, ako po nežnej revolúcii začal pôsobiť v kláštore v Podolínci, kde sa pustil do obnovy duchovného diela. Spolu so svojimi spolupracovníkmi rozbehli ľudové misie, začali evanjelizovať po celom Slovensku a prinášať milosrdenstvo strápeným dušiam. Spoznajte výnimočného duchovného, ktorému pápež František vo Svätom roku milosrdenstva udelil mandát misionár milosrdenstva, cez jeho vlastné rozprávanie. Kniha Spovedal som Slovensko vyšla vo vydavateľstve POSTOJ MEDIA.

Zobraziť zdroj článku

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+