Stíšte sa s hudbou Luciána Bezáka

 Chvíle s Carlom Carrettom je hudobný album klaviristu, speváka, skladateľa a textára Luciána Bezáka. Obsahuje desať skladieb meditatívneho charakteru, ktoré nesú znaky žánru dream pop a minimal music. Lucián Bezák sa pri tvorbe hudby inšpiroval dielom talianskeho spisovateľa Carla Carretta. Originálnym spôsobom prepojil hudobný obsah s literárnou predlohou. Minimalistickými aranžmánmi, výberom netradičnejších hudobných foriem, úsporným komorným obsadením a nepoužitím bicích nástrojov vytvoril programovú hudbu, vystihujúcu a umocňujúcu hĺbku textov Carla Carretta, ktoré autor vybral z knihy Kráčajme cestou lásky. K piesni Len jedno slovo bol natočený videoklip a v súčasnosti sa dokončuje ďalší k piesni Tisícky tvárí. Carlo Carretto bol členom rehole Malých bratov Ježišových. Noviciát strávil na Sahare. Skúsenosti z extrémnych podmienok púšte, zážitky s Bohom a s ľuďmi, žijúcimi na okraji spoločnosti, opísal v mnohých knihách, z ktorých bestsellerom sa stala kniha Listy z púšte. Na projekte Chvíle s Carlom Carrettom, vydanom vydavateľstvom Tonada, sa okrem Luciána Bezáka podieľali: Mirka Bezáková – flauta, Dagmar Bobulová – hoboj, Juraj Tomka – husle, skupina Gihon – vokály, Brunno Oravec – zvuková réžia, Kamil Irbis – dizajn. Piesne z albumu a recitácia textov Carla Carretta tvoria koncertný program, s ktorým sa Lucián Bezák so svojimi spolupracovníkmi predstaví v sakrálnych priestoroch aj v priebehu roku 2018.

Zobraziť zdroj článku

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+