Keď  vám je ťažko, pomodlite sa Pod tvoju ochranu

 V rámci seriálu Máriina cesta, ktorý je súčasťou príprav na Národné stretnutie mládeže v Prešove, rožňavský biskup Stanislav Stolárik predstavuje mladým rozličné mariánske modlitby. Jednou z nich je aj známa modlitbička Pod tvoju ochranu, ktorú dáva do kontrastu k súčasnému trendu utiekať sa k rôznym ochranným amuletom. „Všetci chceme mať istotu, že sa nám nič nestane, že budeme ochránení v nebezpečenstve, že budeme môcť žiť šťastný život. V tlači či na internete nájdeme, žiaľ, aj toto: ,Sila amuletov nám pomáha prekonávať prekážky a bojovať s nepriazňou osudu. Už odpradávna ochraňovali majiteľov pred zlom a prinášali im šťastie. Ľudia sa s nimi cítia bezpečnejšie a pokojnejšie…‘ V ponuke sú talizmany na sebadôveru a odvahu, na lásku, šťastie, životnú energiu… Mnohí ľudia sa dnes spoliehajú na nejaký magický predmet, ktorý majú v aute, alebo ho nosia na krku, na červenú šnúrku na zápästí… Namiesto toho však prichádza osoba Božej Matky, Panny Márie. Ona je našou najväčšou istotou,“ píše biskup Stolárik. Pripomína, že veriaci ľud vyhľadával mocný príhovor Panny Márie v núdzi, chorobe či v nebezpečenstve. „Cirkev od prvých storočí svojej existencie verila v účinnosť jej orodovania, čo vyjadrovala vo svojich modlitbách – aj v krátkej modlitbe Pod tvoju ochranu,“ približuje rožňavský biskup a pridáva výzvu: „Modlite sa, drahí mladí priatelia, túto modlitbu, keď vám je ťažko, keď vás v škole či v práci prenasledujú pre váš názor a evanjelium. Odvaha neznamená nemať strach pred nikým a pred ničím. Je to dôvera v nadprirodzenú Božiu pomoc, ktorá nám dodáva istotu v každej situácii a najmä v nebezpečenstve. Je to istota lásky našej nebeskej Matky. Utiekajte sa k nej a prežijete mocnú prítomnosť Bohorodičky vo vašom živote, jej mimoriadnu ochranu a pomoc. Je to krátka, ale mocná modlitba! Jej účinok spozná ten, kto sa odváži to skúsiť!“

Zobraziť zdroj článku

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+