Česi sa oficiálne uchádzajú o usporiadanie SDM

 Českí biskupi sa rozhodli ponúknuť pápežovi Františkovi Prahu ako možné miesto konania Svetových dní mládeže (SDM) v roku 2021 či 2022. Prvýkrát o tejto možnosti uvažovali už v roku 2005. Neboli si však istí, či by Praha zvládla nápor toľkých pútnikov. Po skúsenosti z Krakova v roku 2016, keď SDM úspešne hostilo i menšie mesto ako česká metropola, prehodnotili svoje stanovisko. Inšpiráciou pre podanie kandidatúry bola aj skutočnosť, že ľudia z Dikastéria pre laikov, rodinu a život, ktorí pripravujú SDM, viackrát českú stranu vyzývali, aby sa o celosvetové stretnutie mladých uchádzala. „Veľmi si vážia, ako prebieha pastorácia mládeže v Česku,“ uvádzajú v tlačovej správe Jan Balík a Kamil Strak, ktorí boli poverení prípravou SDM v Prahe. Tí informovali, že koncom mája 2017 kardinál Dominik Duka odovzdal prefektovi Dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinálovi Kevinovi Farrellovi ofciálny list s ponukou kandidatúry. Následne prebiehali rokovania Cirkvi s prezidentom ČR, vládou, so štátnymi orgánmi, samosprávou a s Políciou ČR, ktoré priniesli širokú podporu myšlienky. Program stretnutia by pozostával z tradičných dní v diecézach, pobytom v mieste konania a uzavrel by ho záverečný víkend so Svätý Otcom. Poverení prípravou SDM odhadujú, že na dňoch v diecézach by sa zúčastnilo približne 130­tisíc mladých, týždenný pobyt v Prahe by prilákal 350­tisíc návštevníkov a na vrchol SDM by prišlo 1,5 milióna pútnikov. Finančné pokrytie stretnutia by bolo viaczdrojové. Účastníci by zakúpením vstupenky hradili okolo 70 percent nákladov, Cirkev by sa zapojila 15 percentami a zvyšné financie by pokryl štát, pražský magistrát a sponzori.

Zobraziť zdroj článku

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+