Štvrťstoročie samostatnosti

UDALOSŤ (J. Girovský)

 

Rozdelením Česko-Slovenska vznikla 1. januára 1993 samostatná Slovenská republika. Odvtedy došlo k mnohým zmenám aj na cirkevnej úrovni.

 

Prešovská eparchia pokrývala územie Slovenska, ako aj Českej republiky a na jej čele stál biskup Ján Hirka s pomocným biskupom Milanom Chauturom CSsR. V Českej republike biskup Ján Hirka 18. januára 1993 zriadil samostatný biskupský vikariát.

Slovensko malo v čase vzniku jednu rímkokatolícku cirkevnú provinciu so sídlom v Trnave. 2.marca 1994 bol vymenovaný prvý slovenský apoštolský nuncius Mons. Luigi Dossena. Dovtedy vykonával túto úlohu posledný česko-slovenský nuncius Mons. Giovanni Coppa z Prahy. Prvá veľká zmena v členení Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku nastala 31. marca 1995, keď bola zriadená Košická cirkevná provincia so sufragánnou Spišskou a Rožňavskou diecézou. Trnavská arcidiecéza bola premenovaná na Bratislavsko-trnavskú a pod ňu patrili diecézy v Nitre a Banskej Bystrici.

 

Výnimočnou chvíľou bol 2. júl 1995, keď pápež Ján Pavol II. počas svojej druhej návštevy na Slovensku vyhlásil košických mučeníkov za svätých. Následne navštívil Prešov, kde slávil Akatist k Presvätej Bohorodičke. 15. marca 1996 pápež Ján Pavol II. vyhlásil Apoštolský exarchát pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike vyčleniac toto územie z Prešovskej eparchie. V súlade s hranicami Košického samosprávneho kraja vyčlenil z Prešovskej eparchie 21. februára 1997 aj Košický apoštolský exarchát a vladyku Milana Chautura CSsR vymenoval za jeho exarchu.

Za apoštolského nuncia na Slovensku bol 8. februára 2001 vymenovaný Mons. Henryk Józef Nowacki. V tom istom roku 4. novembra vo Vatikáne Ján Pavol II. beatifikoval biskupa Pavla Petra Gojdiča a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku. 11. decembra 2002 pápež vymenoval za nového prešovského eparchu pátra Jána Babjaka SJ, ktorého v Ríme osobne 6. januára 2003 vysvätil. Na základe zmlúv medzi Slovenskom a Svätou stolicou bol 20. januára 2003 zriadený Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

 

Pápež Ján Pavol II. poctil Slovensko svojou treťou návštevou 11. – 14. septembra 2003, pričom v Bratislave 14. septembra beatifikoval mučeníkov biskupa Vasiľa Hopka a rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú.

Rok 2008 bol pre slovenskú cirkev výnimočný. Pápež Benedikt XVI. erigoval 30. januára Prešovskú metropoliu a povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu, pričom prvým arcibiskupom metropolitom sa stal vladyka Ján Babjak. Košický exarchát bol povýšený na eparchiu a vladyka Milan Chautur sa stal jej prvým eparchom. V Bratislave vznikla nová eparchia a za jej eparchu bol vymenovaný otec Peter Rusnák. Biskupskú vysviacku prijal 16. februára v Prešove.

 

Usporiadanie Rímskokatolíckej cirkvi sa menilo 14. februára, keď sa z Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy vyčlenila Bratislavská arcidiecéza a z časti Nitrianskej a Banskobystrickej diecézy vznikla Žilinská. Západnú provinciu teda tvoria Bratislavská a Trnavská arcidiecéza, ktorá sa stala sufragánnou, a Banskobystrická, Nitrianska a Žilinská diecéza. Východnú zas Košická arcidiecéza a Rožňavská aj Spišská diecéza.

Novým apoštolským nunciom sa 15. marca 2008 stal Mons. Mario Giordana. Posledným významným darom emeritného pápeža Benedikta XVI. gréckokatolíkom na Slovensku bolo 27. mája 2012 povýšenie Chrámu Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach na baziliku minor.

 

Svätý Otec František mesiac po svojom zvolení 19. apríla 2013 vymenoval pátra Milana Lacha SJ za pomocného prešovského biskupa. Bol vysvätený 1. júna 2013 v Ľutine. Po štyroch rokoch 24. júna 2017 sa vladyka Milan Lach stal apoštolským administrátorom Parmskej eparchie v USA. Krátko predtým sa 1. apríla stal novým apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a 30. septembra v Bratislave-Petržalke blahorečil kardinál Angelo Amato SDB, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, kňaza Titusa Zemana.

Zobraziť zdroj článku

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+