Ako prispieť na OZ Theotokos – 2%

Tí, ktorí nám (OZ Theotokos) chcete prispieť 2 % z daní môžete použiť tlačivo v prílohe na stiahnutie a postupovať podľa jednej z dvoch možnosti:

 

 

1. Ak podávate sami daňové priznania v daňovom priznaní uveďte údaje nášho občianskeho združenia podľa predtlače, a to:

IČO: 42090059
Právna forma: Občianske združenie
Názov a adresu: Gen. Svobodu, č. 121, 05971 Ľubica

2. Ak vykoná za Vás ročné zúčtovanie zamestnávateľ, je potrebné vyžiadať od zamestnávateľa:

Potvrdenie o zaplatení dane a následne dopísať priložené tlačivo – Vyhlásenie. Obe tieto tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad o 30.4.2018, resp. odovzdať H. Zavackej do 28.4.2018.

Úprimné Pán Boh zaplať za Vašu pomoc pre našu cirkev aj takouto formou.

Zobraziť zdroj článku

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+