25 rokov Pražského vikariátu

 

UDALOSŤ (J. Girovský)

 

Po rozdelení Československej federatívnej republiky na dva samostatné štáty bolo centrum gréckokatolíkov žijúcich v Českej republike stále v slovenskom Prešove. Pre zjednodušenie správy týchto farností zriadil prešovský biskup Ján Hirka 18. januára 1993 samostatný Biskupský vikariát pre gréckokatolíkov v Českej republike v zmysle kánona 246 CCEO so sídlom v Prahe.

 

 

Prvým pražským biskupským vikárom gréckokatolíkov sa stal otec Ivan Ljavinec, správca gréckokatolíckej Farnosti sv. Klimenta v Prahe. Za kancelára bol vymenovaný otec Ján Eugen Kočiš a za tajomníka otec Ludvík Šťastný. V tom období boli na území biskupského vikariátu okrem už existujúcich farností v Prahe, Liberci a Brne zriadené nové farnosti v Chomutove, Plzni, Bruntáli a Ostrave.

 

Bulou pápeža Jána Pavla II. bol 15. marca 1996 zriadený Apoštolský exarchát pre veriacich katolíkov byzantského obradu v Českej republike. Dovtedajší biskupský vikár otec Ivan Ljavinec bol vymenovaný za akalissenského titulárneho biskupa a zároveň za prvého apoštolského exarchu. Kardinál Tomášek daroval Gréckokatolíckej cirkvi farskú budovu na Námestí svätého Haštala, kde bola po vzniku exarchátu zriadená rezidencia apoštolského exarchátu.

Nový exarchát pokryl územie celej Českej republiky. V čase ustanovenia pôsobilo v duchovnej správe na jeho území desať kňazov.

Biskup Ljavinec prijal a zaradil do pastorácie dvadsať tajne vysvätených kňazov z obdobia komunistickej totality. Tak bolo umožnené, aby v miestach, kde bola aspoň malá komunita veriacich a bol k dispozícii chrám v blízkosti bydliska týchto kňazov, vznikali nové farnosti. To sa udialo v Českých Budějoviciach, v Jihlave, Kroměříži, v Olomouci a v Ústí nad Labem. Neskôr tiež v Děčíne, v Jeseníku, Karlových Varoch, Karvinej, v Kladne, v Opave, Pardubiciach, Sokolove, v Tepliciach, v Turnove a v Žatci. V roku 1998 bolo vysvätených aj niekoľko absolventov teológie z Prahy a Olomouca. V roku 1999 bola erigovaná farnosť v Hradci Králové a v roku 2000 sa obnovila správa v Tachove.

 

Po štyroch rokoch bolo v exarcháte už sedem dekanátov, 25 farností a 35 kňazov. K tomuto nárastu prispeli aj rímskokatolícki biskupi, ktorí gréckokatolíkom vychádzali v ústrety a dovolili im slúžiť vo svojich chrámoch.

Pápež Ján Pavol II. vymenoval 24. apríla 2003 za nového apoštolského exarchu otca Ladislava Hučka, učiteľa dogmatickej teológie na košickej Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Podľa sčítania ľudu v roku 2011 zaznamenala Gréckokatolícka cirkev v Čechách oproti roku 2001 nárast počtu svojich veriacich o 2 252 ľudí na celkových 9 927.

 

Všetky farnosti majú špecifickú pastoráciu. Obvod jednej farnosti spravidla zahŕňa územie niekoľkých okresov. V službe exarchátu sú aj mladí kňazi zo Slovenska a Ukrajiny, ale aj kňazi českého pôvodu. Bohoslužby sa slúžia vo viac ako štyridsiatich chrámoch po celej Českej republike v staroslovienskom, slovenskom a ukrajinskom jazyku. Bol taktiež zhotovený preklad Liturgie svätého Jána Zlatoústeho do českého jazyka, ktorý bol v roku 2006 schválený Kongregáciou pre východné cirkvi.

Zobraziť zdroj článku

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+