Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“ (Lk 23, 47)

(Mikuláš Fejko) Kríž, na ktorom Ježiš Kristus dáva svoj život za celý svet, sa stáva miestom, na ktorom stotník nachádza Boha, spoznáva pravdu, ktorú dovtedy nepoznal. Práve kríž. Aj my v kríži nachádzajme Boha, neutekajme pred ním, ale snažme sa ho objať a čerpať z neho silu. Veď Pán Ježiš hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8, 34)

Zobraziť zdroj článku

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+