Scientológia

VAROVANIE (Antónia Haľková)

 

Názov scientológia je odvodený zo spojenia latinského slova scio (vedieť) a gréckeho slova logos (štúdium), a znamená „štúdium znalostí“. Scientológia je celosvetová nadnárodná organizácia, ktorú v roku 1954 založil L. Ron Hubbard, americký filozof, humanista a autor vedecko-fantastickej literatúry.

Hubbard vychádzal zo základnej myšlienky, že „mysli, duši a životu sa dá porozumieť“. Je tiež autorom dianetiky – teórie o tom, ako pracuje myseľ. V roku 1950 vydal základnú príručku scientológie – Dianetika s cieľom dosiahnuť duchovné zdravie. S týmto cieľom scientológia ponúka rozsiahlu sústavu praktických postupov a kurzov, tzv. dynamík.

 

Scientológia samu seba považuje za náboženstvo. Scientológovia veria v istú vyššiu realitu, ktorá presahuje hranice nášho sveta. Táto viera obsahuje koncept duchovnej bytosti – thetan, ďalej koncept duchovného sveta, tzv. sedem dynamík, a koncept vyššej bytosti, ktorá predstavuje ôsmu dynamiku. Každý človek pozostáva z troch častí: telo, myseľ a nesmrteľný duch – thetan, ktorý sa reinkarnuje, a teda rodí znova a znova do iných tiel. V čase existencie v tele je však obmedzovaný nepríjemnými zážitkami, ktoré mu zabraňujú fungovať ako racionálnej duchovnej bytosti, preto sa musí očisťovať pomocou špeciálneho postupu duchovného poradenstva – auditingu.

Scientologická cirkev má svojich duchovných, ktorí pomáhajú cirkevným farníkom na náboženských službách. Z oblasti obradov svojim členom ponúka napríklad krst, svadbu a pohreb. Prednejšie je však poskytovanie auditingu a tréningu, na základe ktorých si scientológovia zvyšujú svoje vedomie, dosahujú porozumenie duchovného sveta i vzťah s vyššou bytosťou. Scientológovia oslavujú niekoľko veľkých sviatkov: narodeniny zakladateľa L. Rona Hubbarda, dátum prvej publikácie knihy Dianetika, Deň audítorov a Deň výročia založenia medzinárodnej asociácie scientológov.

 

Organizácia scientológie je hierarchická, na čele je medzinárodné vedenie v Los Angeles, pod ním kontinentálne organizácie a pod nimi lokálne cirkvi. Na Slovensku začala scientológia svoju činnosť v roku 1995 a jej organizácie sú u nás registrované ako občianske združenia.

Scientológia stavia na všetkých veľkých náboženstvách, spája východnú filozofiu so západným myslením, pričom aplikuje vedeckú metodológiu na duchovné otázky. Ponúka človeku cestu k úplnému pochopeniu vlastnej duchovnej identity, ale aj identity tých, ktorí ho obklopujú. Hlása, že človek je vo svojej podstate dobrý a že jeho duchovná spása záleží na ňom, na jeho blížnych a na dosiahnutí bratstva s vesmírom. Snaží sa o budovanie civilizácie bez zločinov, vojen, v ktorej môže človek prosperovať. Konečným cieľom je „skutočné“ duchovné osvietenie a „sloboda“ pre všetkých.

Zobraziť zdroj článku

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+