Ružencová pobožnosť – Slávnostný ruženec

Povstal už Víťaz nad smrťou, – zem zneje piesňou radostnou. – S ním z hrobu bolesti, – vstaneme k radosti.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne zmŕtvych vstal, nedaj, aby sme upadli do priepasti hriechu.

Náš Kráľ sa vznáša do neba, – nech srdce naše zaplesá. – Tam zmení žalosti – na večné radosti.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne vstúpil na nebesia, nauč nás hľadať nebeské radosti.

Boží Duch z neba zostúpil – a Cirkvi milosť udelil. – On vedie k svätosti – a k večnej radosti.

Svätý Duchu, pravý Bože náš, posilni nás vo svätej viere a vo vernosti Kristovej Cirkvi.

Už Máriu v raj nadzemský – si privádza zbor anjelský – za kríže, za strasti – do večnej radosti.

Prečistá Panna Mária, ktorú Ježiš do neba vzal, vypros nám šťastnú hodinu smrti.

Kto sa ti slávou vyrovná, – ó, mocná nebies Kráľovná. – I nás veď z časnosti – do večnej radosti.

Prečistá Panna Mária, ktorú Boh v nebi koruno­val, vypros aj nám večnú slávu v nebi.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+