Ružencová pobožnosť – Bolestný ruženec

Krvou sa potil, – úzkosťou sa chvel – za naše hriechy – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa pre nás krvou potil, daj nám opravdivú ľútosť

nad hriechmi.

Pokánie činil – za hriech ľudských tiel, – bičovať sa dal – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás kruto zbičovaný, chráň nás od nezriadených telesných žiadostí.

Za našu pýchu – pokutovať chcel – tŕním venčený – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás tŕním korunovaný, chráň nás od hriešnych myšlienok.

Ťažké bolesti – za nás vytrpel – cestou krížovou – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si pre nás niesol ťažký Kríž, pomôž nám trpezlivo niesť naše kríže.

Za tri hodiny – na Golgote pnel. – Za nás umieral – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás ukrižovaný, daj nám žiť v kajúcnosti.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+