K piatim Kristovým ranám

Stichiry, 8. hlas:

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej pravej ruke, – a prosím ťa svojho Boha, – aby si ma pre ňu učinil raz hodným – stáť po tvojej pravici.

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej ľavej ruke, – a prosím ťa, svojho Boha, – aby si ma pre ňu oslobodil od údelu tých, – ktorí budú raz stáť po tvojej ľavici.

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej pravej nohe, – a prosím ťa, svojho Boha, – aby si ma pre ňu priviedol – na kajúcu cestu tvojich prikázaní.

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej ľavej nohe, – a prosím ťa svojho Boha, – aby si ma pre ňu chránil – od cesty hriechu a neprá­vosti.

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je v tvojom prečistom boku, – v prebitom tvojom srdci. – Prosím ťa svojho Boha, – aby si pre ňu obmäkčil moje tvrdé srdce – a prebodol ho svojou svätou bázňou, – zraň ho svojou láskou, – aby som ťa svojho Boha, miloval celým svojím srdcom, – celou dušou, silou a z celej svojej mysle. – Udeľ mi milosť, aby som do konca svojho života – vždy pamätal na tvoje spasiteľné rany – a klaňal sa im.

Ľud si sadne.

 

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Kňaz: Neopusť, Pane, svoje stádo, neopusť ho! Zošli nám z nebeských výšin svoju pomoc. Chráň svojich verných, hoci nedôstojných služobníkov. Udeľ dokonalý pokoj. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Kňaz: Zhrešili sme, Pane, a neprávosti sme pá­chali, preto nás postihol spravodlivý hnev. Teraz hľadáme útočište u teba, milosrdný Bože, a po­korne ťa prosíme, nedaj nám zahynúť. Vypočuj naše prosby a zmiluj sa nad nami.

Kňaz: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Kňaz: Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

 

prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu vytrpel strašné muky, životo­darný Kríž, dobrovoľnú smrť a pochovanie, na prosby svojej presvätej Matky, našich prepodob­ných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dob­rý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+