K Matke ustavičnej pomoci

Tropár, 7. hlas: Božia Matka a Panna, – tvoju vznešenosť oslavujeme, – tvojej pomoci sa do­pro­su­jeme, – tvoj milostivý obraz uctievame. – Ty si Matka milostí, – ty si Nádej sveta. – Neodvra­caj sa od našich prosieb, – keď nás vidíš v núdzi, – ale zbav nás všetkých našich nedostatkov.

Kondák, 6. hlas: Matka naša, – v námahách nám pomáhaj. – V bolestiach nám úľavy dopraj, – v súženiach nás potešuj, – v zápase nás posilňuj. – Vypros kresťanom zjednotenie, – duchovným svätú horlivosť, – hriešnikom odpustenie, – nábož­ným v dobrom zotrvanie, – zomierajúcim spase­nie, – dušiam, ktoré sú v očistci, vypros večnú slávu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+