Ježišova modlitba

Na začiatku majú robiť poklony a hovoriť:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu (alebo hrieš­nej).

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.

Mnoho raz som zhrešil, Pane, odpusť mi.

Pane, môj Stvoriteľ, zmiluj sa nado mnou.

Bohorodička, Vládkyňa, Panna, zachráň ma.

Svätý môj anjel strážca, ochráň ma pred každým zlom.

Svätý apoštol povie meno (alebo mučeník povie meno alebo otec Bazil, alebo prepodobný otec povie meno), prihováraj sa u Boha za mňa.

Potom majú sústredene opakovať Ježišovu modlitbu:

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

 

Namiesto večierne 100 raz a robiť 25 poklôn,

namiesto povečeria 50 raz a robiť 12 poklôn,

namiesto Akatistu k Bohorodičke 200 raz a robiť 29 poklôn,

namiesto Paraklisu k Bohorodičke 70 raz a robiť 12 poklôn,

namiesto kánona k anjelovi strážcovi 50 raz a robiť 7 poklôn,

namiesto kánona dňa v týždni 30 raz a robiť 5 poklôn,

namiesto polnočnice 100 raz a robiť 25 poklôn,

namiesto utierne 300 raz a robiť 50 poklôn,

namiesto každej spomedzi štyroch hodiniek 50 raz a robiť 7 poklôn,

namiesto predobrazujúcich žalmov (obednice) 100 raz a robiť 10 poklôn.

 

Ježišovu modlitbu môžeme prerušiť ľubovoľnou krátkou modlitbou po každom jej desiatom alebo dvadsiatom piatom alebo tridsiatom treťom zopakovaní, napríklad „Presvätá Bohorodička, zachráň nás“ alebo „Sláva: I teraz:“

Na sledovanie počtu uskutočnených zopakovaní tejto modlitby sa používa pomôcka nazývaná po cirkevnoslovansky čotky alebo vervica, po grécky komboskíny. Dobre sa však dá využiť aj ruženec.

Okrem toho je vhodné, hoci nie nevyhnutné, zladiť jej vyslovovanie s rytmom dýchania, pretože potom sa stáva modlitbou celého človeka, nielen jeho duše. Ak sa ju modlíme iba mysľou, hovoríme jej prvú časť (Pane Ježišu Kriste, Synu Boží) pri nádychu a jej druhú časť (zmiluj sa nado mnou hriešnym) pri výdychu. Ak sa ju modlíme aj perami, hovoríme ju celú na jeden výdych. Zladenie tejto modlitby s dýchaním je spočiatku dosť náročné, no prináša vnútorné upokojenie.

Treba dodať, že praktizovanie Ježišovej modlitby nemusí byť náhradou za modlitbu časoslova. Je obľúbenou modlitbou kresťanov byzantského obradu v ktoromkoľvek čase a situácii.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+