Eucharistická pobožnosť (2. spôsob)

Kňaz vystaví najsvätejšiu Eucharistiu na oltár, okiadza ju a spieva:

Kňaz: Pane mocný, buď vždy s nami, – lebo iného pomocníka – okrem teba v súžení nemáme. – Pane mocný, – zostaň s nami!

Ľud opakuje po každom verši: Pane mocný …

Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach!

Chváľte ho všetci anjeli jeho, chváľte ho všetky zástupy jeho!

Chváľte ho pre jeho mocné skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu velebnosť!

Chváľte ho zvukom trúby, chváľte ho na harfe i citare.

Chváľte ho na bubne a v zboroch, chváľte ho na strunách i na flaute!

Chváľte ho na cimbaloch dobrozvučných, chváľte ho na cimbaloch plesania.

Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+