Eucharistická pobožnosť (1. spôsob)

Kňaz vystaví najsvätejšiu Eucharistiu na oltár, okiadza ju a potom spieva:

Kňaz: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami (2x).

Kňaz: Od moru, hladu, ohňa a vojny, vysloboď nás, Pane!

Ľud opakuje každý verš po kňazovi.

Od náhlej a nepredvídanej smrti, vysloboď nás, Pane!

My, hriešni, teba Boha prosíme, vypočuj nás!

My, hriešni, tebe Boha prosíme, odpusť nám!

My hriešni, teba Boha prosíme, zmiluj sa nad nami!

Ó, Ježišu, ó, Ježišu, ó, Ježišu, Synu Boha živého, zľutuj sa nad nami!

Ó, Mária, ó, Mária, ó, Mária Panna a Matka Božia, zastaň sa nás!

Svätý Ján Krstiteľ, pros Boha za nás hriešnych!

Svätý Jozef, ochranca katolíckej Cirkvi, pros Boha za nás hriešnych!

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás hrieš­nych!

Svätý Jozafát, biskup a mučeník Kristov, pros Boha za nás hriešnych!

Blažení mučeníci, biskup Pavol, biskup Teodor a kňaz Metod, proste Boha za nás hriešnych!

Svätý povie meno (komu je zasvätený chrám), pros Boha za nás hriešnych!

 

Kňaz okiadza Eucharistiu, vezme ju do rúk, obráti sa k ľudu a spieva:

Spas ľud svoj, Pane!

Ľud: Spas ľud svoj, Pane!

Kňaz: Spas ľud svoj, Pane, a požehnaj svoje dedičstvo!

Ľud: A spravuj ho a vyvyšuj naveky, – po všetky dni dobrorečíme tebe. – A chválime meno tvoje naveky, – ráč, Pane, v ten deň zachrániť nás od hriechu. – Zmiluj sa nad nami, Pane, – zmiluj sa nad nami. – Buď milosrdenstvo tvoje, Pane, nad nami, – lebo sme dúfali v teba. – V teba, Pane, sme dúfali, – nebudeme zahanbení naveky.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+